VINPRINT 

VINPRINT – zabezpečenie vozidla založené na označení autoskla identifikačným číslom VIN (Vehicle Identity Number) . Bezpečnostné značenie skiel metódou leptania je efektívnou metódou proti krádeži auta. Takéto zabezpečenie auta je neodstrániteľné a predstavuje tak jednoduchý ale účinný zabezpečovací systém.

Vozidlo označené systémom VINPRINT je zároveň zaregistrované do európskej databázy „ EUROPEAN CAR CODE REGISTER“

Prečo si dať značiť sklá vozidla VIN číslom?

Vyleptaním VIN kódu metódou VINPRINT na auto sklá znížite podľa štatistík výrazne riziko odcudzenia Vášho vozidla.

VIN kód je jediným medzinárodne uznávaným identifikačným znakom vozidla, ktorý obsahuje podrobné informácie o konkrétnom vozidle. VIN (Vehicle Identification Number) je 17 miestne číslo karosérie vozidla.

  • VIN kód je tiež nazývaný rodným číslom vozidla, podľa ktorého je možné vozidlo identifikovať a v prípade odcudzenia po ňom pátrať u nás aj v zahraničí
  • označenie VIN kódu na všetky sklá znižuje riziko odcudzenia vozidla
  • odcudzený automobil s označenými auto sklami nie je možné zlegalizovať a výmena všetkých skiel je veľmi nákladná
  • VIN kód na sklách vozidla pomôže rýchlo a presne identifikovať vozidlo aj bez prítomnosti majiteľa
  • väčšina našich poisťovní uznáva značenie VIN kódu ako zabezpčenia auta
  • vozidlo označené VIN kódom metódou VINPRINT od autorizovaných partnerov je automaticky zaregistrované v medzinárodnej databáze EuropeanCarCodeRegister, ktorá slúži pre jednoduchú identifikáciu takto označených vozidiel nielen v SR, ale aj v zahraničí