Systém generálneho kľúča

Systémy KABA umožňujú nastavenie právomocí k jednotlivým kľúčom. Majiteľ systému ovláda systém pohodlne jedným kľúčom takzvaným ,,Generálnym kľúčom,,. Ostatné kľúče sú podriadené generálnemu kľúču a môžu otvoriť len definované dvere. 

generálný kľúč

zabezpečovacie systémy budov